ფერტიბერია

ფერტიბერია

.კომპანია „Fertiberia TECH S.A.” „ფერტიბერია”  არის უმსხვილესი ესპანური კომპანია, რომელიც მოღვაწეობს 1995-წლიდან და დღეს ევროპაში არის სასუქებისა და ამიაკის ერთ-ერთი მთავარი მწარმოებელი, იგი ორიენტირენულია მუდმივ განვითარებასა და სიახლეების შეთავაზებაზე.

 წლების წინ შემუშავებულმა სტრატეგიამ საერთაშორისო გაფართოებაზე, დივერსიფიკაციაზე და კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციებისადმი მუდმივ ერთგულებაზე დაფუძნებული სტრატეგია მისცა  “Fertiberia”-ს, რომ გახდეს მეორე ინდუსტრიული ჯგუფი ესპანური კაპიტალით ქიმიურ სექტორში, 80-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწეობით.

ბოლო წლებში ჯგუფმა ასევე გააძლიერა თავისი საქმიანობა სამრეწველო გამოყენების პროდუქტების წარმოებასა და კომერციალიზაციაში, რაც მას ერთ-ერთ საერთაშორისო ოპერატორად აქცევს ამიაკის და ქვეპროდუქტების ბაზარზე.

დღეს ფერტიბერია აწარმოებს მრავალი სახეობის სასუქს როგორც გრანულირებულ ასევე თხევად სასუქებს. ფერტიბერიას აქვს საკუთარე ხარისხის კონტროლის განყოფილება რომლის დახმარებითად მუდმივ კონტროლზეა სასუქების წარმოების პროცესი რაც თავის მხრივ ერთი ორად ზრდის პროდიქტის ხარისხს.